Om meg

Bakgrunn

Tilhører du målgruppen av personer med en flerkulturell bakgrunn og/eller identitet, har jeg en særlig forståelse for de problematikker som kan være relatert hertil. Jeg er selv oppvokst i mellom to kulturer, og har som voksen skullet forholde meg til 4 forskjellige land/kulturer som er nesten likevektige i mitt liv. Begrepet Third Culture Kid(*) omfatter denne oppvekst og blir mer og mer utbredt i vår verden hvor andelen av folk som flytter, enten frivillig eller tvunget, øker.

Min erfaring som frivillig på Benioff Children’s Hospital i Oakland, California, har forberedt meg til å arbeide med barn og unge i sykehusmiljø. Noe av det vakreste er å se glede spre seg over et barns ansikt, tross sykdom og smerte!

Utdannelse

  • Diplom Kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi i Danmark.
  • Sertifisert i Healing Shame, en metode utviklet av Bret Lyon and Sheila Rubin i Berkeley, USA.
  • George Washington University, BBA, Washington DC, USA
  • Académie Charpentier, cours préparatoires, fine art, Paris, France
  • Académie de la Grande Chaumière, fine art, Paris, France

Annen praksis

Jeg deltar løpende i kurser og workshops for å videre utvikle min viten og forståelse av faget og går til regelmessig supervisjon.

Jeg har drevet aktiv kunstpraksis og utstillet de siste 16 år, og hatt eget atelier siden 2006 i San Francisco, og i København siden 2017. I California var jeg med på å skape GearBox Gallery (www.gearboxgallery.com) som åpnet i februar 2015.

Språk

Fransk, Engelsk, Norsk. Jeg arbeider dessuten godt med Danske og Svenske klienter.

*Third culture kid (TCK) or third culture individual (TCI) are terms used to refer to children raised in a culture other than their parents’ (or the culture of the country given on the child’s passport, where they are legally considered native) for a significant part of their early development years. (Ruth Useem, 1950’s)

 FIKT foreningen for integrativ kunstterapi

 

International Expressive Art Theraphy Association