Konsultation

Hvordan vi arbeider med kreativitet i terapi

Når du kommer til terapi hos meg vil vi typisk starte med en samtale om hva det er som fyller i ditt liv og hva du kan tenke deg å forandre. Jeg hjelper deg så med å finne trygghet i å uttrykke deg kreativt. I ditt eget tempo, guider jeg deg i å utforske hva som kan forandres, heles og utvikles.

Du kan fritt velge mellom forskjellige kreative utrykks former, blant annet maling, collage, formgivning/skulptur, bevegelse, lyd og symboler. Vi samtaler om det som kommer opp både før, under og efter den kreative prosess. Vi kan også bruker drømmer som utgangspunkt til kreativitet og samtale. Jeg hjelper deg å utforske både fortid, nåtid og fremtid, med fokus på fremtid og på å finne det neste skritt på din vei mot et bedre liv og mot de forandringer du ønsker.

Kombinasjonen av det kreative uttrykk og samtale kan blant annet

 • avdekke og tydeliggjøre ditt tema/ubevisste problematikker
 • avdekke og tydeliggjøre ressurser, nye sider ved deg selv
 • vise utradisjonelle måter å løse konflikter på
 • gi større selvtillit
 • markere deg selv i gruppe sammenheng
 • finne tilhørighet i et sosialt fellesskap
 • løse opp rigide reaksjonsmønstre
 • hjelpe med å integrere nye handlingsmønstre
 • utvikle ditt kreative register om du føler deg låst i en kreativ ”stil”
 • avdekke kjernen til gleden i ditt liv og integrere gleden i ditt dagligliv
 • øke evnen til nærvær, både til deg selv og andre
 • øke din evne til å samarbeide med andre
 • sortere i dine følelser, forstå hvor de kommer fra og hvordan du kan forandre måten de påvirker deg på

Dette er eksempler på hva den kreative prosess kan hjelpe deg med. Når vi arbeider kreativt i psykoterapi åpner vi dessuten opp for bedre kommunikasjon mellom de forskjellige deler i hjernen og også for kommunikasjonen mellom hode og kropp, en av forutsetningene for bedre balanse og velvære i livet.