Priser

Priser

Kontakt meg om du ønsker flere opplysninger eller om du lurer på om kunstterapi er for deg. Nedenfor ser du hva jeg kan tilby og priser.

INDIVIDUELL KONSULTASJON

450 DKK pr gang. En alminnelig time er 50 minutter

GRUPPE KONSULTASJON  

250 DKK per person (4-6 personer) Min. 1 ½ time

WORKSHOP

Jeg skreddersyr en workshop til din gruppes behov efter avtale.
Kontakt meg for mer informasjon.

SKOLEKLASSER

En skoleklasse kan ha gavn av å arbeide kreativt for blant annet å løse konflikter, øke toleranse, integrere nye elever, med mer. Kontakt meg for mer informasjon.